כיצד השפיעה אסטרטגיה עסקית על העסקה ישירה של עובדי ניקיון?

זמן קריאה: 4 דקות

מועצה מקומית ביקשה לשקול מעבר להעסקה ישירה של עובדי הניקיון, שיקולי בניית אסטרטגיה עסקית ששולבו בניתוח כלכלי, שינוי לחלוטין את התוצאה.

ייעוץ עסקיהשינויים בשוק

כבר דיברנו על כך שכתוצאה מהשינויים בשוק המקומי והעולמי, חברות ייעוץ אסטרטגי מובילות, החלו לשלב ייעוץ אסטרטגי עם ניתוח כלכלי. באופן זה הן מאפשרות לחברות הנעזרות בשירותיהן, לקבל ניתוח כלכלי המשלב מבט אסטרטגי עסקי ולכן בעל ערך מוסף גבוה יותר. השילוב בין ניתוח פיננסי מעמיק וניתוח אסטרטגי מקיף, מאפשר ליצור כלי עזר מדרגה ראשונה עבור המנכ"ל.

 

אסטרטגיה עסקית ורגולציה

מקרה שהיה: אחת המועצות המקומיות בארץ, ביקשה לבצע ניתוח כלכלי לבחינת כדאיות המעבר להעסקה ישירה של עובדי הניקיון.

תחום ניקיון המוסדות וכן תחום עובדי הניקיון באופן כללי, נשלט ברובו ע"י "חברות קבלן". לאור ביקורת רבה בעשור האחרון, על חברות קבלן אשר העסיקו באופן פוגעני את עובדיהם, עבר התחום בשנים האחרונות שינויים משמעותיים מבחינת אסטרטגיה עסקית ורגולציה. נוצרו חוקים ותקנות הנוגעות לרווחת העובדים ולהשוואת תנאיהם לעובדי כלל המשק. מבנה השכר וכן הפרשות המעסיק הנדרשות, חודשו ונקבעו ע"י החשב הכללי באוצר. המצב אכן השתפר באופן משמעותי. תנאי העובדים השתפרו והפרשות המעסיק על עובדי הניקיון גדלו אף מעבר למוטל עליו לגבי עובדים שעתיים אחרים. כך גם גדלה מחויבות המעסיק לאותם עובדים ולעמידה בתנאי ההעסקה המינימליים שנקבעו.

בשוק ישנם מספר רב של חברות ניקיון. החברות נבדלות אחת מהשניה ברמת הניהול, רמת השירות וכן במחיר שהן גובות. היות ומדובר בעצם בחברות כח אדם, הרי שרמת כח האדם ורמת הניהול הם המשתנים הקריטיים. חברה איכותית צריכה לספק צוות עובדים מיומן ונעים וכן מכשור מתאים וחומרי ניקוי באיכות טובה.

 

ייעוץ עסקי ובדיקות כלכליות

בייעוץ עסקי הכולל בדיקה כלכלית "נקייה" ניתן לחשב את עלויות ההעסקה השונות של עובדי הניקיון, לכלול כל הוצאה אפשרית, כולל תוספת עבור "מנהל עבודה" לניהול צוות העובדים. ניתן לחשב הספקי ניקיון למקומות הנדרשים ומכך להסיק את היקף השעות וההעסקה הנדרשת, להוסיף חישובי מיסוי ועוד ולבסוף להגיע לתחשיב כמעט מדויק של עלויות הפעלת צוות הניקיון באופן עצמי.

באופן עקרוני בתחשיב כזה, יכולה המועצה להיכנס "תחת כובעו" של הספק החיצוני, חברת הניקיון, ולהרוויח את הרווח הנקי של אותו ספק. רווח שיגולגל לרווחת תשובי המועצה בצורת שיפור בשירותים. (כמובן שתחשיב חברת הניקיון כולל עובדים רבים יותר ומקומות רבים יותר, מה שאמור להפיק "כח לגודל", לשפר את היעילות ואת הרווחיות וכו'.) עד כאן, הפתרון מבוסס על חישוב כלכלי המתבצע תוך ייעוץ פיננסי ואכן בחלק מהמקומות מתגלה כדאיות כלכלית להעסקה ישירה ואילו באחרים פחות.

אולם בכדי להגיע לתשובה מלאה, עלינו לשלב בניתוח הכלכלי גם ניתוח אסטרטגי ובממדים שונים.

 

אסטרטגיה עסקית
בניית אסטרטגיה עסקית עם ביזנס אינסייטס

חברות ייעוץ אסטרטגי עונות על שאלות רלוונטיות:

כחברת ייעוץ אסטרטגי, היינו רוצים לענות על מגוון שאלות אסטרטגיות, לדוג':

  • מה היכולת הניהולית של הגוף (הבוחן את הכדאיות) לנהל עובדים אלו, ברמה מקצועית טובה?
  • מה רמת הגמישות הביצועית לה הגוף נזקק במשך השנה?
  • כיצד משתנה תפוקתו של עובד הניקיון כאשר הוא עובר להיות עובד ישיר\ פנימי של המערכת? האם היא משתפרת כתוצאה מתחושת "חיבור למקום", כמו שסוברים הפעילים למען העסקה ישירה, או שאולי ההיפך, הקביעות מייצרת רפיון והמצב בו המעסיק החדש אינו יכול לספק לעובד שעות נוספות רבות (כמו שניתן בחברות הניקיון), מפחית אף יותר את הקשר והמחויבות למקום? 
  • מה אופי העובדים בענף ואילו אתגרים הם מביאים עמם? (כל עובד בכל תחום, מעמיד אתגרים, אך לרוב הם שונים מענף לענף) 
  • מה הם ההשפעות ארוכות הטווח של שני סוגי ההעסקה? מה יהיו ההשפעות על הארגון? על יעילותו? על ה"רעש במערכת"?
  • האם צפויים שינויים רגולטוריים בתחום?
  • כיצד ניתן להתמודד עם פיטורין, איכות הניקיון והיעדרויות עובדים, בכל אחת מצורות ההעסקה?
  • מה יהיו ההשפעות על התוכנית העסקית של הגוף המעסיק?

 

אסטרטגיה עסקית – הבנת המגמות בתחום

מעבר לכך חשוב לבחון מגמות שונות הן בארץ והן בעולם. בחינת המגמות אינה משמעה כניעה או הליכה עמם, הבנת המגמות מעמיקה את הבנת עתיד התחום ומאפשרת לכמת את ההשפעות הפוטנציאליות.

בשנים האחרונות נערכו במספר מוסדות אוניברסיטאיים, קמפיינים בהובלת סטודנטים, הקוראים להעסקה ישירה של עובדי הקבלן. הקמפיינים נבעו ממקרים רבים של הפרת זכויות ועוולות של חברות הקבלן כנגד העובדים. כלומר, למרות המנגנונים השונים שנועדו לפקח על חברות הקבלן הפרת הזכויות נמשכה. 

כמו כן הייתה וישנה עדיין קריאה נרחבת של מרצים ומרצות לדיני עבודה, להעסקה ישירה של עובדי ניקיון ושמירה. להערכתם של המרצים, המוסדות אקדמיים צריכים לשמש מגדלור ערכי, ולהוביל גם בתחום של העסקה הוגנת ויחס ראוי לעובדים. ואכן, חלק מהמוסדות (אוניברסיטת חיפה, סמינר הקיבוצים, מכללת תל חי, הקריה האקדמית אונו ועוד) שינו את האסטרטגיה העסקית ועברו להעסקה ישירה.

העסקה עקיפה של עובדי ניקיון ושמירה מקובלת עדיין בחלקים נרחבים של המשק, והדין אינו אוסר עליה, עם זאת, בעקבות ייעוץ עסקי אסטרטגי, גופים לא מעטים כבר עברו להעסקה ישירה, הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי. כחלק מהמאמצים להקטין את היקף ההעסקה הקבלנית במשק בכלל, ובמגזר הציבורי בפרט, חתמו ההסתדרות ומשרד האוצר ביולי 2015 על מסמך הבנות, לפיו יקלטו בהעסקה ישירה כ-15,000 עובדי קבלן במגזר הציבורי.

כיצד נתייחס למגמות אלו? מה תהיה רמת ההשפעה שלהן על השיקול האם לעבור להעסקה ישירה? עדיין לא ברור, אך אין ספק שהן מחדדות את התמונה ומכניסות ממד אסטרטגי חשוב לחישוב.

דוגמא להשפעה עתידית של מגמות אלו, יכולה להיות כאשר התושבים (בעצם לקוחות המועצה) יביעו אולי את רצונם (או דרישתם) להעסקה ישירה מתוך ראיה של הוגנות ורצון להעסקה מוסרית, וגם אם לא ידרשו, האם יתכן שמעבר להעסקה ישירה, הנתפסת כהוגנת יותר (אף שלא הוכחה ככזו) תשפיע לטובה על התושבים, תחזק את הקשר ביניהם ובין המועצה באופן שישפיע לטובה על תחומים נוספים? אולי אף יתבטא כספית, בעליה ברמת גביית הארנונה ועוד.

 

תוצאות הניתוח האסטרטגי

הניתוח שביצענו אכן התמודד עם השאלות הנ"ל ואף עם שאלות רבות נוספות. הניתוח הכלכלי הוא ניתוח הבסיס (ה Cost), אולם רק בניית תוכנית אסטרטגית מקיפה ומלאה, יכולה לספק למנכ"ל, את היכולת לקבל את ההחלטה האיכותית והנכונה ביותר ואף לקבל דרך פעולה ממשית לביצוע ההחלטה.

בעבודה זו נגענו הן במישור הכלכלי (שהנו חלק מעבודת הייעוץ העסקי), הן במישור הניהולי והן במישור האסטרטגי הכללי, תוך ניתוח דרכי פעולה לטווחי זמן שונים. ניתוח המישורים השונים תורגם לחישוב כלכלי מספרי, כולל נקודות איזון, הלוקח בחשבון גם את ניהול הסיכונים השונים וכך קיבלנו תשובה ממשית ומספרית וכן מתווה פעולה ברור ומוצלח.

חושבים על ניתוח כלכלי בכל תחום? בואו נדבר לפני.

בהצלחה.

 

 

 

אהבתם את הכתבה?

שיתוף ב facebook
שתפו בפייסבוק
שיתוף ב twitter
שתפו בטוויטר
שיתוף ב linkedin
שתפו בלינקדאין

עוד מאמרים עבורך:

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.

רגע, לפני שאתם עוזבים...

נכנסתם לאתר שלנו מסיבה מסויימת, ייתכן שלא מצאתם בדיוק את מה שחיפשתם – נשמח לדייק ולהציע לכם תוכנית בהתאמה אישית. 

השאירו פרטים:

דילוג לתוכן