Business Insights.Labs

מחקר אסטרטגיה

Business Insights.Lab

Business Insights.Labs

Business Insights.Labs היא פלטפורמת מחקר ופיתוח המוקדשת לקידום תחום האסטרטגיה והייעוץ העסקי.

אנו מבצעים מחקרים עצמאיים, משלבים מחקרים אקדמיים מאוניברסיטאות ומכוני מחקר מובילים בעולם ומפתחים מודלים אסטרטגיים ועסקיים חדשים.

 ההתמקדות שלנו במחקר האסטרטגי נובעת מכך שהעולם השתנה ומשתנה בקצב מהיר, בקצב ההולך וגובר ואילו המודלים המרכזיים בהם משתמשות חברות ייעוץ רבות בתחום התכנון והחשיבה האסטרטגית, הם מודלים שפותחו במאה שעברה.

חלק מהמודלים הוותיקים זקוקים להתאמות וחלק מהמודלים כבר אינם רלוונטים לשוק ולתחומים הפועלים היום לעיתים בצורה שונה לגמרי. כמו כן נוצר פער בו העולם מתפתח טכנולוגית בקצב מואץ ותחומים רבים כמו חינוך, תרבות, תיירות, צרכנות ועוד, משנים את דרכי הפעולה שלהם, אך אין בנמצא מודלים אסטרטגים מתאימים שיסייעו להתמודדות מוצלחת ותחרותית. הן מודלים חשיבתיים והן מודלים חישוביים.

מודלים אסטרטגים מתקדמים

מעניקים שיטות חשיבה חדשות ויכולת ניתוח מעמיקה. הם כוללים אפשרויות רבות יותר והתייחסות לשינויים של השנים האחרונות. הם גמישים, משתנים, בעלי פרספקטיבה רחבה וכוללים את השינויים הטכנולוגיים האחרונים.

מודלים כאלו מסייעים לא רק להצלחה עסקית בעולם החדש, אלא מאפשרים יצירת פתרונות חדשניים לתחומים חברתיים וסביבתיים, בחינוך, תרבות, כלכלה, נדל"ן, שירותים ציבוריים ועוד. העלאת "רמת החיים" מתוך פרספקטיבה של "איכות חיים".

ייעוץ אסטרטגי Business Insights.Labs
מודל SI אסטרטגיה דינאמית
ייעוץ עסקי

קריאה לשיתוף פעולה

Business Insights

אם הנכם מובילי חברות וארגונים ומעוניינים לשתף פעולה בבניית מודל חדש או מעוניינים למצוא פתרון לאתגר העומד בפניכם,